COVID-19

Zorg dragen voor jezelf gaat zo veel verder dan alleen aandacht te schenken aan het fysieke welzijn! Ons mentale en geestelijke welzijn heeft evenzeer zorg nodig. Daarom kan je steeds bij mij terecht.

  • In de praktijkruimte is er steeds handgel aanwezig

  • De praktijk wordt na elke sessie grondig gedesinfecteerd

  • Tijdens de sessie wordt de afstand van 1,5 meter gerespecteerd

  • Intake gesprekken en coachings kunnen al wandelend of online

Laat de angst voor het virus je niet verlammen.