Waar de vreugde van stilte, natuur, creatie en geloof elkaar 'ont-moeten'!