Christelijk Stilte-atelier

Zr. Leen van de Gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel vertrouwde mij vanuit haar eigen ervaring het volgende toe en hierbij sluit ik mij graag aan:

"Wat ik zelf sterk heb ervaren is dat de mens als gelovige drie aspecten heeft die in evenwicht moeten komen:

- de kunstenaar, met zijn creativiteit (ieder op zijn eigen wijze)

- de mens, met zijn persoonlijkheid, karakter, geschiedenis, kwetsuren, gezin, omgeving,...

- de christen, de beleving van het geloof, sacramenten, gebed,...

Ieder mens heeft deze 3 aspecten in zich die gevoed moeten worden. Maar heel vaak zie ik dat dit losse eilandjes zijn waar geen verbinding is tussen alle 3.

Als we deze verbinding vinden, vanuit dit evenwicht leren leven -denk ik- dat we heel dicht bij het wezenlijke komen waarin God in ons leeft en wij in Hem."

Het stilte-atelier van VENI CREATOR vertrekt altijd vanuit het luisteren met een kleine groep naar ofwel een parabel, een heiligenverhaal, het Woord of het dagelijks evangelie en waarover tijdens een wandeling van 20 minuten in stilte wordt gereflecteerd. Na de reflectie worden de verworven inzichten op een creatieve manier in het atelier geïntegreerd en vastgelegd zodat ze in je hart en in het dagelijkse leven kunnen gaan doorwerken.

Hieronder kan je al kennis maken met de verschillende workshops naar vorm en inhoud, die VENI CREATOR organiseert: