In therapie bij Jezus

Dit verdiepingstraject is bedoeld voor mensen die op weg gaan om zichzelf beter te leren kennen. Hoe kunnen wij in de ontmoeting met Jezus een ander beeld krijgen van onszelf en hoe kunnen wij met onze vragen Jezus vandaag ontmoeten zodat wij genezing ervaren. De beelden die een mens in zich draagt, drukken een stempel op zijn leven. Ze maken hem ziek of gezond. Want de vraag of wij slagen in ons leven hangt af van de manier waarop wij naar onszelf kijken en naar God. Het denkbeeld van een kwade God bijvoorbeeld maakt ons klein en angstig  en vergt te veel van ons in ons dagelijks leven.

In zijn gelijkenissen brengt Jezus verschillende thematieken ter sprake. Het gaat telkens om een verandering van perspectief op de veelsoortige terreinen van het menselijk leven. Het gaat erom anders om te gaan met je eigen angst en een geschikte manier te vinden om te reageren op de ervaring dat je je ergens schuldig aan hebt gemaakt. Het gaat om de ervaring van teleurstelling, van machteloosheid, om de ervaring van je eigen schaduwkanten.

De parabels behandelen belangrijke therapeutische thema's en door middel van zijn gelijkenissen zorgt Jezus ervoor dat de mensen op een nieuwe manier omgaan met de centrale thema's van hun ziel. Alle mensen krijgen te maken met angst, schuld, leed, innerlijke verscheurdheid, machteloosheid of afwijzing, en het komt erop aan deze thema's niet te verdringen maar er constructief mee om te gaan.

Het verdiepingstraject is geen surrogaat voor welke therapie dan ook. Zoals echt zieke mensen naar Jezus gingen en in de ontmoeting met Hem gezond werden, zo hebben ook wij met onze psychische ziekten een arts of therapeut nodig die ons professioneel behandelt. Maar desondanks kan iedereen die aan zichzelf lijdt, bij het mediteren Jezus ook zo ontmoeten dat hij diens helende invloed bij zichzelf waarneemt. Wanneer wij de woorden van Jezus in ons opnemen en er als het ware op 'kauwen' - de oude monniken vergelijken het mediteren met 'herkauwen' -, dan veranderen deze woorden ons. Door de nieuwe manier van kijken die wordt geschonken, zullen wij onszelf anders ervaren: vrijer, gezonder, gesterkt en met meer hoop.

Vanaf januari gaan we werken rond ons verlangen naar heelwording, vruchtbaarheid, verandering, thuiskomen, terugvinden wat verloren was en je ware zelf.

In het najaar start het traject waar Jezus ons leert omgaan met schuld (zonder je zelfrespect te verliezen), je innerlijke rechter (de instantie in ons binnenste die ons voortdurend veroordeelt en afwijst), angst (neiging om angst in de greep te krijgen door alles te willen controleren), jaloezie (je onrechtvaardig behandelt voelen door het lot), je innerlijke vijanden (je zwakke kanten, fouten), je schaduwkanten (verzoening), je illusies (afscheid nemen van verkeerde zelfbeelden), teleurstellingen (dat er geen verandering komt, dat therapie niet helpt..)

Wanneer?

VRIJDAG van 13u-15u30

22/11, 20/12, 24/01

Wat kost het?

De workshops kosten € 60,00/ 2,5u

De workshop kan je los van elkaar volgen.

Dit is inclusief verf, doek, consumpties en gebruik van alle materialen.
 

 

Waar?

Vita Cordis Stilte-atelier
Metsterenweg 125
3800 Sint-Truiden

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1