- VENI CREATOR -

Wat verlangt gij?

Verlang jij naar rust? Verlang jij naar ontspanning, nieuwe mensen, een dagje uit, vakantie, een andere richting in jouw leven...?

Wat verlang jij?

 

Aan het begin van het Evangelie van Johannes wijst Johannes de Doper Jezus aan - 'Zie het Lam Gods'. Wanneer twee van zijn leerlingen Jezus achterna gaan, draait Jezus zich om, wat al heel erg belangrijk is, kijkt naar hen en zegt: "Wat verlangt gij".

In een meditatie van de Nederlandse priester Johannes van Voorst werd ik erg getroffen wanneer deze zegt: "Het eerste wat Jezus doet is niet zeggen: 'Je moet komen' , 'geweldig dat jullier er zijn!'of 'dit is wat je moet doen'. Nee, Jezus gaat gelijk naar hun hart: 'Wat verlangt gij'.

Wanneer we in ons leven iets anders willen, iets willen veranderen, dan zetten wij ook zo'n eerste stap, met een soort verlangen. Het is zo'n eerste verlangen, een nieuwsgierigheid, ook al weet je nog niet precies hoe of wat. Jezus merkt het op en keert zich naar ons toe. Ook in de rest van de Heilige Schrift zien we vaak dat God zijn barmhartige gelaat naar ons toekeert en vraagt naar wat we ten diepste verlangen.

Ook vandaag vraagt Jezus het aan ieder van ons, en de uitdaging is om echt te kijken naar wat het diepste verlangen van mijn hart is. Wat het diepe verlangen is dat God erin legt om Hem beter te leren kennen en van daaruit Hem ook beter te kunnen volgen? Een verlangen moet groeien, zodat het een waarachtig verlangen kan worden en niet alleen maar een opwelling.

VENI CREATOR geeft jou de tijd, de ruimte, de rust en de mogelijkheid om jouw fundament te sterken, jouw verlangen te laten groeien tot een waarachtig verlangen,  en om Gods liefdevolle blik te ervaren.