VITA CORDIS

 Leef meer vanuit het hart

Door (opnieuw) te luisteren naar jezelf/wat er diep in je leeft, helpt Vita Cordis je op een professionele manier de vreugde te beleven weer vitaler en krachtiger in het leven te staan.

Vita Cordis (Latijn voor "het leven van het hart") is een project van Kristien Nouwen: naast de prachtige en inspirerende omgeving biedt zij jou als coach en als kunstenaar de mogelijkheid om op een verdiepende en creatieve manier contact te maken met wat er binnenin je leeft. De vitaliteit die hierdoor gaat stromen maakt dat je in jouw dagelijkse leven (werk, gezin, relaties, ...) keuzes gaat maken die recht uit jouw hart komen. De aandacht is gevestigd op wie je als mens nu bent, waar jouw dromen en mogelijkheden liggen en laten we vooral de heilzame werking van de stilte niet vergeten.

Veni Creator (Latijn voor " kom Schepper") is het christelijk geïnspireerd deelproject van Vita Cordis en wil je helpen de dingen te realiseren die God in jouw hart legt. Hier verloopt het coachingtraject hetzelfde, maar er is ruimte om je te laten inspireren door de christelijke spiritualiteit en mystiek. Er wordt niet zozeer gewerkt naar gedragsverandering, maar het fundament wordt aangepakt: wie ben ik als mens nu, welk beeld heb ik van mezelf en van God en hoe kan ik de verbinding inniger maken? Het Stilte-atelier van Veni Creator behandelt christelijke thema's met als doel je meer verbonden, vrijer, ontvankelijker en vreugdevoller in het leven te laten staan.

1/26

Tot uiterlijk april 2020 kandidaat-ondernemer bij Ondernemersatelier cvba so – Starterslabo Limburg Windekestraat 1, 3600 Genk BTW BE 0876 478 439 – 089 36 57 71 www.starterslabo.belim@starterslabo.be